PROFIILI

Ika Österblad

Korsholm
0451130371
[roskapostiesto]
ikaosterblad.wordpress.com/

• Graafinen suunnittelija • Kuvittaja

• aikakauslehdet • artikkelit • esseet • oikoluku • kääntäminen, asiatekstit • graafikko, kuvittaja • graafinen suunnittelu • kuvitus • kirjan kannet • taitto

Jag hanterar och producerar bilder och text, med mångsidigt kunnande, intresse för innehåll och kärlek till svenska språket.

Bild: jag tecknar och målar, för hand och digitalt, oftast till tidskrifter och böcker. Ord: skriver populärvetenskap, essäer och recensioner; korrekturläser, sak- och språkgranskar och formger andras texter. Som grafiker behandlar jag brödtext med den omsorg jag lärt av några av Sveriges kunnigaste typografer. Vetenskap: håller koll på en bit av den nordiska parasitoidstekelfaunan. Jag har en kandidatexamen i grafisk design och illustration från Konstfack, Stockholm (2001) och filosofie magisterexamen i ekologi och evolutionsbiologi från Helsingfors universitet (2016).

Kielitaito: englanti, ruotsi, suomi

Vampyrfladdermöss

Illustration till kolumn av Katja Bargum i Finlands Natur.