PROFIILI

Ika Österblad

Korsholm
0451130371
[roskapostiesto]
ikaosterblad.wordpress.com/

• Graafinen suunnittelija • Kuvittaja

• aikakauslehdet • artikkelit • esseet • oikoluku • graafikko, kuvittaja • graafinen suunnittelu • kuvitus • piirroskuvitus • kirjan kannet • taitto

Jag hanterar och producerar bilder och text, med mångsidigt kunnande, intresse för innehåll och kärlek till svenska språket.

Bild: jag tecknar och målar, för hand och digitalt, oftast till tidskriftsartiklar, bokomslag och vetenskaplig text. Gör den samhällskommenterande bildrutan “Tidsankan” för Vasabladet sedan år 2015. Ord: skriver populärvetenskap, essäer och recensioner; korrekturläser, språkgranskar och formger andras texter. Jag behandlar brödtext med den omsorg jag lärt av några av Sveriges kunnigaste typografer. Vetenskap: bedriver grundforskning om en bit av den nordiska parasitoidstekelfaunan. Jag har en kandidatexamen i grafisk design och illustration från Konstfack, Stockholm (2001) och filosofie magisterexamen i ekologi och evolutionsbiologi från Helsingfors universitet (2016).

Kielitaito: englanti, ruotsi, suomi

"Höns och mänskor", essä i Nya Argus nummer 5/2019.

http://www.kolumbus.fi/nya.argus/2019/5/hons-och-manskor-nya-argus-5-2019.pdf