PROFIILI

Pia-Marie Rauhala

Tampere
+358405270491
[roskapostiesto]
www.sanoita.com

• Kirjoittava toimittaja • Toimittaja, ottaa myös valokuvat

• toimittaja • artikkelit • tekstien editointi • henkilöjutut • oikoluku • tiedotteet • viestintäpalvelut • yritysjulkaisut • valokuvaus • ympäristöjournalismi

Olen yhteiskuntatieteiden maisteri, vapaa toimittaja ja viestintäyrittäjä Tampereelta. Erityisosaamiseni on kirjallisessa ilmaisussa, tiedon taustoittamisessa ja erilaisten tekstien jäsentämisessä. Tunnen sekä journalismin että organisaatioviestinnän maailmaa. Koordinoin erilaisia kansainvälisiä projekteja ja toimin erityisesti kestävää kehitystä sekä ilmastotyötä ajavien asiakkaiden parissa. Ymmärrän viestinnän ja median logiikkaa laaja-alaisesti sanoina, kuvina ja kertomuksina.

Olen tamperelainen vapaa toimittaja ja viestijä. Valmistuin keväällä 2020 Tampereen yliopistosta pääaineenani journalismi ja mediatutkimus. Edeltävältä koulutukseltani olen viestinnän tradenomi. Lisäksi olen suorittanut kirjallisuushistorian ja psykologian opintokokonaisuudet ja opiskellut kansainvälistä politiikkaa, käännöstieteitä, taidehistoriaa ja viestinnän johtamista. Seuraan monipuolisesti eri medioita ja rakastan perusteellista, tutkivaa ja faktoilla kyllästettyä journalismia. Mediatutkimuksen saralla olen kiinnostunut erityisesti kertomuksen etiikasta ja journalismin sisältämistä affekteista sekä niiden ilmenemismuodoista. Vahvuuksiani ovat kirjallinen ilmaisu englanniksi ja suomeksi, tausta-aineistojen valmistelu ja sisältöjen jäsentäminen eheiksi kokonaisuuksiksi. Oikoluen sekä editoin erilaisia asiantuntijatekstejä ja niiden liitteitä (mm. sopimukset, esitykset, esitteet, budjetit), valokuvaan, teen pienimuotoisia käännöstöitä (fi-en-fi) ja toimin projektikoordinaattorina. Vuonna 2021 perustamani Sanoita (tmi) on perehtynyt erityisesti vastuullisen viestinnän teemoihin ja kehitysyhteistyöhön. Työnkuvani on liittynyt Kaakkois-Aasian metsäpolitiikkaan, luontokadon torjumiseen ja ilmastotyöhön. Olen käynyt peruskouluni kansainvälisellä luokalla, mikä antaa minulle hyvät edellytykset toimia kansainvälisissä yhteisöissä. Olen kiinnostunut erityisesti kestävän kehityksen yritysten, kansalaisjärjestöjen tai muiden toimijoiden kanssa toteutettavista projekteista, jotka edesauttavat myönteistä toimintaa luontokadon ja ilmastokriisin parissa. Yritysasiakkaiden toiminnasta tulee olla ympäristöllistä tai yhteiskunnallista hyötyä taloudellisten tavoitteiden lisäksi.

Kielitaito: englanti, ruotsi, saksa, suomi

Julkaistuja työnäytteitä vuosilta 2015-2020.

https://emohahmo.weebly.com/julkaisuja.html

Valokuvia vuosilta 2013-2020.

https://emohahmo.weebly.com/valokuvaus.html