PROFIILI

Taru Berndtson

00120 Helsinki
0407574589
[roskapostiesto]
www.tarubee.fi

• Kirjoittava toimittaja

• toimittaja • aikakauslehdet • artikkelit • arvostelut • asiakasmedia • tekstien editointi • esseet • haastattelut • henkilöjutut • kokonaiset julkaisut • kolumnit • kritiikki • pakinat • reportaasit • tiedotteet • toimitussihteeri • tuottaja • tutkivat jutut • taustatyö • verkkojutut • datajournalismi • henkilöjutut • terveysjournalismi • tiedeviestintä • tekstieditointi • tietokirjat

Sote- ja muihin yhteiskunnallisiin aiheisiin erikoistunut toimittaja. Tilaa minulta jutut niin terveysteknologiasta kuin soteuudistuksistakin!

Olen kirjoittava toimittaja. Erityisalueitani ovat mm. sosiaali- ja terveyspolitiikka, sosiaalihuolto, lääketiede, terveysteknologia, yhteiskuntatieteet, kunnat, julkinen sektori, yrittäminen ja työelämä, työmarkkina-asiat, kiertotalous. Myös kokonaisten julkaisujen toimittaminen tai päivittäminen sekä haastattelu- ja kyselytutkimusten tekeminen.

Kielitaito: englanti, suomi

Juttu terveysteknologiasta ja terveydenhuollon tietojärjestelmistä sote-sektorilla

https://dialogi.diak.fi/2019/10/03/teknologia-tuo-yhtenaisyytta-sosiaali-ja-terveysalalle/

Juttu palkkojen neuvottelemisesta Ruotsin kuntasektorilla

https://www.kuntatyonantajalehti.fi/2019/3/ruotsissa-kunnan-talous-maaraa-palkankorotusvaran